Cranio Sacrale Therapie

Dé Holistische Praktijk voor Honden

Wat is Cranio Sacrale therapie voor de hond ?

Bij deze therapie worden niet de ziektesymptomen op zichzelf behandeld, maar vindt behandeling plaats van het totale dier als geheel. De behandelaar schenkt niet alleen aandacht aan de klachten, maar ook aan de mogelijke oorzaken ervan.

Het Cranio Sacraal systeem bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg, het dikke vlies dat daaromheen zit (dura mater) en het hersenvocht dat tussen die twee vloeit.
Het geheel wordt omgeven en beschermd door de botten van de schedel (Cranium) en wervelkolom tot onderaan het heiligbeen (Sacrum).
Binnen dit systeem bevindt zich ook het zenuwstelsel.
Het ritme van het hersenvocht wordt gecreëerd door een pompsysteem diep binnenin de hersenen. De botten van de schedel zetten uit, vervolgens worden de wervels lichtjes van elkaar geduwd waarna het sacrum naar onder en vervolgens naar binnen roteert. Dit CS ritme uit zich als een uitdijende en inkrimpende golf die overal op het lichaam voelbaar is, vergelijkbaar met de beweging van eb en vloed. We kunnen dit ritme beschouwen als de ademhaling van het zenuwstelsel. Dit stelsel regelt de werking van alles wat er in het lichaam gebeurt. Daarmee is het CS ritme, naast de ademhaling en de hartslag, de derde primaire levensfunctie van het lichaam.

De behandeling :

Tijdens een behandeling van het CS systeem kan een still-point optreden, een korte periode waarbij het ritme vrijwel stil ligt en het denken wordt stopgezet. De energie wordt dan onttrokken aan de hersenen en ingezet voor reparatie van het lichaam.
Ook tijdens onze slaap kennen we still-point perioden waarin het lichaam zich herstelt.
Aangezien CS Therapie het lichaam uitnodigt weer zo veel mogelijk te gaan functioneren zoals het bedoeld is en het zelf-herstellend vermogen stimuleert, is het soort klachten dat behandeld kan worden zeer divers. Ik zal werken aan het optimaliseren van de elasticiteit en ruimte binnen de schedelbeenderen en de overige delen van het CS systeem. Ik zal in het ritme meegaan en een lichte druk op het systeem uitoefenen. Op deze manier wordt het lichaam uitgenodigd zich te ontspannen en ruimte te scheppen.

De duur :

De duur van een CS behandeling is afhankelijk van de grootte en leeftijd van de hond.
Een behandeling van een half uur tot uur is normaal, bij pups en kleinere honden is het vaak wat korter.
Het totaal aantal benodigde behandelingen is uiteraard afhankelijk van de aard van de klachten en de reactie van de hond.
Soms zal een enkele behandeling volstaan, soms zijn meer behandelingen gedurende langere tijd nodig.

Uiteraard zal ik hierover in overleg gaan met de eigenaar van de hond.

Tijdens de behandeling worden „zachte” technieken gebruikt. Desondanks moet de eigenaar van de hond niet verbaasd zijn als door het in werking zetten van de lichaamskrachten tijdelijk, soms zelfs een paar dagen, een toename van de klachten wordt ervaren. Dit proces is vergelijkbaar met de effecten van de homeopathie. Tijdens de behandeling worden krachten in het lichaam losgemaakt die na de behandeling doorwerken als een domino-effect. Na dit zelf regulerende proces van het lichaam zal echter verbetering en ontspanning optreden.

Om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen zal ik vooraf ( vele ) vragen stellen om inzicht te krijgen in de oorzaak en samenhang van de klachten. Deze vragen kunnen betrekking hebben op zowel fysieke als emotionele klachten, op erfelijke aandoeningen, ongelukjes, en andere bijzonderheden.

Aangezien CS therapie het lichaam uitnodigt weer zoveel mogelijk te gaan functioneren zoals het bedoeld is en het zelf-herstellend vermogen stimuleert, is het soort klachten dat behandeld kan worden zeer divers.
Ook zonder concrete klachten kan behandeling worden aanbevolen ter bevordering van innerlijke rust en algeheel welbevinden.

Cranio Sacrale therapie voor de hond biedt positieve oplossingen voor problemen zoals :

Lichamelijke klachten Geestelijk / emotionele klachten
Revalidatie na ongeval, valpartij of blessures Gedragsproblemen
Artritis/ Reuma klachten Angst ( buitensporig)
Spondylose Agressie
Rugpijnklachten Verminderd leervermogen
Nekpijn Depressie
Hoofdpijn Emotionele Disbalans
Neurovascular Stoornissen Mentale stress
Kaakgewricht (TMJ – de kaak) stoornissen Symptomen van stress / Gerelateerde ziekten
Ruggenmerg letsel Algemene spanning
Problemen met de spijsvertering Post-Traumatische Stress Stoornis
Ademhalingsmoeilijkheden Neurotisch gedrag
Bindweefsel aandoeningen
Hormonale onevenwichtigheden
Immuunsysteem aandoeningen
Orthopedische Problemen
Vermoeidheid
Oor problemen
Visuele stoornissen
Geboorte trauma
Zwangerschap (Problemen tijdens en na)