Privacy Verklaring

Dé Holistische Praktijk voor Honden

Holistische praktijk Sabina van Loon, gevestigd aan de Klompenmakersweg 2 te Woerden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact gegevens :

www.sabinavanloon.nl

info@sabinavanloon.nl

Klompenmakerweg 2

3449 JB Woerden

0617727365

Persoonsgegevens die er verwerkt worden

Holistische praktijk Sabina van Loon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken :

  • Voor en achternaam

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • Emailadres

  • Overige persoonsgegevens die u actief versterkt, bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch contact.

Bijzondere en /of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken :

  • Gezondheidsgegevens van de hond

  • Rekeningnummer

Het doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verweken

  • Goederen en diensten te leveren

  • Versturen van medicatie/supplementen

  • Contact op te kunnen nemen telefonisch of per email indien dit nodig is

Geautomatiseerde besluitvorming

Holistische praktijk Sabina van Loon neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Holistische praktijk Sabina van Loon) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Holistische praktijk Sabina van Loon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens eigenaar hond

Salonized

2 jaar

Gezondheidsgegevens hond

Salonized

2 jaar

Medische gegevens hond

Salonized

2 jaar

Chipnummer hond

Salonized

2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Holistische praktijk Sabina van Loon verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Holistische praktijk Sabina van Loon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Salonized systeem

agenda en verwerking van facturen

Boom accountant

naam cliënt in de financiële administratie tbv jaarcijfers

ASN bank

Naam en rekeningnummer betaling via bank/pinautomaat

My Parcel

NAW gegevens tbv versturen medicatie naar de klant

Post NL

NAW gegevens tbv versturen medicatie naar de klant

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Holistische praktijk Sabina van Loon en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sabinavanloon.nl.

 

U kunt Privacyverklaring ook hier downloaden.