Bach Remedie

Bach Remedie / BachbloesemBACH

Dr Bach (1886-1936) is de ontdekker van de bloesemremedie. Hij was een Londense arts die de reguliere geneeskunst verruilde voor medisch onderzoek. Hij was ontevreden over de wijze waarop hij in zijn studie geleerd had te diagnosticeren en behandelen.
Als eerste richtte hij zich op de homeopathie. Hij geloofde dat de “patiënt zelf in zijn genezing de belangrijkste rol speelde”.
Bach streefde er naar de dingen zo eenvoudig mogelijk te maken, zodat iedereen ze kon gebruiken.
De 38 bloesemremedies (39 inclusief Rescue Remedy) die Bach ontdekte, vormen een uniek genezingssysteem.

Een slechte lichamelijke gezondheid is het resultaat van een geestelijke disbalans.

De Bach Remedies zijn verdeeld in zeven groepen:

Angst Onzekerheid
Eenzaamheid Onvoldoende in het hier en nu
Overgevoeligheid voor invloeden en ideeën van buitenaf Over-bezorgdheid
Moedeloosheid of wanhoop

Als een dier tegen zijn natuur leeft kan er een disbalans ontstaan.
De daaruit volgende innerlijke disbalans en emotionele opschudding kunnen tot een slechte gezondheid leiden.
Dieren zijn zeer flexibel. Ook al zijn de omstandigheden voor hen soms zeer slecht en is het soms onbegrijpelijk dat ze niet ziek worden.
Hun aanpassingsvermogen is zeer groot. Toch kan ook een dier uiteindelijk in een disbalans raken en mentale en fysieke problemen krijgen.
De behandeling van de disbalans en emotionele/mentale problemen kunnen ook de fysieke problemen laten verdwijnen.